Stanovisko ohľadne verejného osvetlenia



  V prípade, že stavebný úrad od Vás vyžaduje stanovisko ohľadom Verejného osvetlenia napríklad k:
  • Územnému konaniu
  • Stavebnému povoleniu
  • Ohláseniu stavby
  • Kolaudácii
  • Vyjadrenie k existencii sietí
  • Dodatočné stavebné povolenie
  • podobnú inú žiadosť na základe požiadavky stavebného úradu.

































  Kontrolná otázka