Stanovisko ohľadne verejného osvetlenia  V prípade, že stavebný úrad od Vás vyžaduje stanovisko ohľadom Verejného osvetlenia napríklad k:
  • Územnému konaniu
  • Stavebnému povoleniu
  • Ohláseniu stavby
  • Kolaudácii
  • podobnú inú žiadosť na základe požiadavky stavebného úradu.

  Kontrolná otázka