Nahlásenie nefunkčnosti verejného osvetlenia

Nefunguje vo Vašom okolí verejné osvetlenie?

Môžete to nahlásiť:
telefonicky na číslo 041/ 56 30 079,
e-mailom na verejne.osvetlenie@zilina.sk,
elektronickým formulárom


Žiadosť o vydanie stanoviska

(na základe požiadavky stavebného úradu)

Vašu žiadosť o vydanie stanoviska pre verejné osvetlenie môžete doručiť na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Obálku označte: „Žiadosť o vydanie stanoviska Verejné osvetlenie“