Nahlásenie nefunkčnosti verejného osvetlenia

Nefunguje vo Vašom okolí verejné osvetlenie?

Môžete to nahlásiť:
telefonicky na číslo 041/ 56 30 079,
e-mailom na osvetlenie@tsmza.sk,
elektronickým formulárom


Žiadosť o vydanie stanoviska

(na základe požiadavky stavebného úradu)

Vašu žiadosť o vydanie stanoviska pre verejné osvetlenie môžete doručiť na adresu:

Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu 3350/1
011 31 Žilina

Obálku označte: „Žiadosť o vydanie stanoviska Verejné osvetlenie“

alebo osobne na adresu Hálkova 22A, 010 01 Žilina v úradných hodinách PO – ŠT / 8:00 – 14:00 hod